Welkom bij stichting Pie & Raatje!

Nieuws

Na 11 jaren Nationale Voorleesdagen Voorstellingen (zie archief) zijn we bezig met het maken een nieuwe theatervoorstelling naar aanleiding van het prentenboek van het jaar 2024:

Help! Een verrassing!’

Van Miriam Bos.

Muziek krijgt ook nu weer een belangrijke rol in de voorstelling.
Makers en spelers zijn, Hermien Aartsen, Hiepie Hoogeveen, Joost van der Beek en Jaap van den Hoofdakker.

Ga voor nadere informatie naar activiteiten.

Graag tot ziens bij één van de voorstellingen.

Over Pie & Raatje

Op 20 september 1996 werd de Stichting Pie & Raatje opgericht als Kindertheater door Hermien Aartsen, Jaike Bergstra en Jaap van den Hoofdakker. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Groningen op 27 september 1996 onder nr. 410 13540. De naam werd ontleend aan de eerste voorstelling ‘Pie en Raatje en de muzikale schat’ die Hermien en Jaap ontelbaar keren hadden gespeeld voor de onderbouw van basisscholen in Noord-Groningen.

De stichting had en heeft nog steeds ten doel om mensen vanaf vier jaar, die om geografische, economische of culturele redenen niet of nauwelijks in contact komen met cultuur kennis te laten maken met theater en alles wat in de ruimste zin daarmee verband houdt. Zij tracht dit o.a. te bereiken door:
*Het verzorgen van multidisciplinaire theatervoorstellingen zo dicht mogelijk bij de woonplek van het publiek tegen een zo laag mogelijke toegangsprijs.
*Het aangaan van samenwerkingsverbanden met organisaties die een soortgelijk doel nastreven.
*Andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.

Het huidige bestuur bestaat uit Hermien Aartsen, Jaap van den Hoofdakker en Wiep Lont.

De laatste jaren heeft Pie & Raatje op basisscholen en in peuterspeelzalen van de gemeentes Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Slochteren, Eemsmond en Groningen gemiddeld 45 voorstellingen per jaar verzorgd in het kader van de Nationale Voorleesdagen. De makers/acteurs waren: Hermien Aartsen, Hiepie Hoogeveen en Jaap van den Hoofdakker