Privacybeleid Stichting Pie & Raatje

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Stichting Pie & Raatje. U dient zich ervan bewust te zijn dat Stichting Pie en Raatje niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Stichting Pie & Raatje respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wanneer u of uw organisatie zich aanmeldt voor, of informatie vraagt over een dienst van Stichting Pie & Raatje, vragen we u om gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere gegevens waarover wij beschikken. We verzamelen of gebruiken dus geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. De informatie wordt dus niet met derden gedeeld.

(Persoons)gegevens kunnen zijn: Naam van uw organisatie/contactpersoon, e-mailadres organisatie/contactpersoon, telefoonnummer organisatie/contactpersoon. Voorts verwerken wij persoonsgegevens voor zover wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Wij bieden alle cliënten en bezoekers van onze website de mogelijkheid tot het laten veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie en/of informatie van uw organisatie die op dat moment aan ons zijn verstrekt.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Stichting Pie & Raatje. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De gegevens over cliënten op papier, worden na afsluiting van een dienst, circa eenmaal per drie jaar, vernietigd bij een mobiele papiervernietiger (ASK). Ten behoeve van de beveiliging van de interne netwerkgegevens wordt een Firewall gebruikt. Er worden geen externe netwerkgegevens bewaard. Wanneer zich ondanks deze maatregelen toch problemen zouden voordoen geldt er een samenwerking met een deskundig automatiseringsbedrijf, dat altijd inzage kan geven in hetgeen er gebeurd is inzake gegevensuitwisseling gedurende de afgelopen periode, mocht daarvan sprake zijn. Wanneer er sprake is van een datalek zal dat in overleg met dit automatiseringsbedrijf worden gemeld bij de daartoe aangewezen instantie.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt geen gebruik van “cookies”.

Vragen en feedback?

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.
penr@webmailservice.nl